"Qanun" nəşriyyatı daha iki kitabla oxucuları sevindirəcək


Bu gün "Qanun" nəşriyyatında növbəti iki kitab yayıma göndərildi. Bunlar Justin Marozzi " Tamerlan” və Курбан Саид  "Девушка из Золотого Рога” əsərləridir. 

Sultanlar sultanı, qüdrətli əsgər, dünya fatehi Teymur. Tarixçi Justin Marozzinin Əmir Teymurun həyatından bəhs edən ilin kitabı seçilmiş "Tamerlan” əsəri.

Teymur – Dəmir Teymur, müasirləri onu belə adlandırırdılar.

Dünyanı fəth edən böyük fatehlərin sonuncusu.

Orta əsrlərin əfsanəvi sərkərdəsi, rəvayətə görə, doğulanda ovcunda qurumuş qan olub.

Nəhəng imperiyanın yaradıcısı.

Məğlubedilməz sərkərdə və hərbi strategiyanın nadir bilicisi.

O, qəddar və amansız idi, lakin məhz onun hökmranlığı dövründə Mərkəzi Asiyada elm və incəsənət çiçəklənməyə başlandı.

Teymur necə adam idi? – Birmənalı qəbul edilməyən, mürəkkəb təbiətli, adı əbədi olaraq tarixdə qalacaq Böyük Şəxsiyyət.

Bu suala alim və jurnalist Justin Marozzi öz kitabında cavab verməyə çalışacaq.

Tərcüməçi : Zakir Abbas 


Dünya şöhrətli "Əli və Nino”-nun müəllifi Qurban Səiddən növbəti kitab "Девушка из Золотого Рога”

Роман Курбан Саида «Девушка из Золотого Рога» (Altunsaç) – трогательная история эмигрантской жизни турчанки Азиадэ и принца Абдул Керима.

После долгих и безуспешных попыток вписаться в чуждый для них западный мир, не найдя  в европейской цивилизации духовно-нравственных ценностей, могущих дать им душевный покой, они обращаются к другим истокам – религиозным. ...Разрушена старая жизнь, уничтожены привычные нормы, незыблемыми остались лишь религиозные устои.

ANN.Az