Şəhriyar del Gerani.

Şəhriyar del Gerani. "Unutma ki, eşqin qabaqda Kərbəlası var..." (şeir)

İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun,

ey həmd ola, çatdım məqamına hüzurunun,

vay, sən demə ömrün belənçi əlifbası var.

Qalmış yarı yolda neçə rolda kəm adamdan,

asi düşüba arzulara düşkün adamdan

Billahi, sədaqət umanın gül xətası var.

 

Söndür günəşi, ol böyüyən səhranı adla,

çıx get bu qaranlıqla, görünməz üzün, amma

unutma ki, eşqin qabaqda Kərbəlası var...