Eudjenio Montale. Limonlar (Şeir)

Eudjenio Montale. Limonlar (Şeir)

Montale (1896 – 1981) italyan şair, yazıçı. 1975-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatıdır.

 

Dinlə adlı-sanlı şairləri –

Nadir adlı birtikərin arasında gəzinər onlar:

şimşir, qurdbağrı, kəngər.

Mənsə yolları sevirəm – arx kənarları boyunca uzanan,

Ot basmış yolları.

Oğlan uşaqlarının

Yalın əllərlə cılız, sürüşkən

İlanbalığı ovladıqları

Dayaz gölməçələri,

Daşlı yamaclardan titrək qamışlıqlara qaçan,

Qamışların arasındansa,bağlara – limon kölgəliklərinə

uzanan cığırları sevirəm.

Qayğısız civiltilərin

Mavilərdə gömülməsi, eşidilməz oluşu

Bir başqa zərafət.

Və belə zamanlarda

ətalətlə dolu havada daha aydın duyular

budaqların tanış hənirtisi

Və qoxular.

Köksün həyəcanlı məstlik duyğusuyla

Qabarar belə anlarda,

Və dayanılmaz hal alar

Torpaqdan sıyrılaraq

Onu tərk etmək.

 

Belə yerlərdə qanunlara rəğmən,

Bir möcüzə əsəri

Susar bütün savaş yanğıları.

Bu yerlərdə ən miskin bəndələrin –

Bizim də öz nəsibimiz var

zənginliklərdən – limonların yaydığı qoxulardır bunlar.

Bu yerlərin

ətrafdakı hər şeyi hipnoz edən,

indicə ən son sirlərini də

faş etməyə hazırmış kimi duyulan

səssizliyinin  hüzuru arasında

Bəzən bizim payımıza düşər

Aşkar etmək Təbiətin yanlışlarını –

Ölü nöqtəni,

Dünya zəncirinin zəif halqalarını,

Nəhayətində bizi

Hansısa həqiqətin

Taa ürəyinə götürəcək olan

dolaşıq cığırları.

Axşam alatoranının bir az daha kəskin duyurduğu

Cənnət qoxuları arasında dolaşır,

O qoxuları saf-çürük edir

Hələ bir şey kəsməyən ağıllarımız.

 

Bu cür səssizlikdə

Ardından baxdığın hər insan kölgəsi

Bir narahat Tanrı kimi görünər.

Yalan dumanları seyrəkləşər -

Zaman bizi,

Mavilərin didik-didik

Və çox uzaq olduğu,

Yağmurların torpağı yuyub əldən saldığı,

Evlərin üzərində

Qışlara məxsus  xiffətin

qanad açıb uçduğu

Paytaxt şəhərlərinin

Hay-küyünə qaytarar.

Və bir gün qəfildən

Yarıaçıq bir qapıdan

Limonların kəhrəba sarısı

boylanar ağaclar arasından.

Baxışlarımız ilıqlaşar o anda,

Və cazib bir melodiya ilə

Qəlblərə toxunaraq,

Günəşlə həmahəng dinər

Fanfaralar*.

 

_________________

* Fanfara – nəfəsli musiqi aləti.

 

 

 

Tərcümə: Dinar Həmidova