Rauf Ra - Retrospektsiya və ya xatırlama bacarığı - minimal interpretasiya

Rauf Ra - Retrospektsiya və ya xatırlama bacarığı - minimal interpretasiya

0.

Siz irəli baxırsız, lakin geriyə gedirsiz...


"Boz rəngli yağış sularının axması,

Onların axdığı yerlər,

Bir də gecənin içində maşınların şütüməsi...

Onların gedişindən gələn səs...

Soyuq havalarda ağzımızdan qaçan buxarlar...

Nələrinsə yaşanılıb, əbədiyyən bitməsi deməkdir.

Onlar qıvrılan, tütün rəngiylə yoğrulan ağrılar idi...

Yemiş sarılığında

qızıl kimi parlaq bir eşq

Və bir qadın

salxım saçlarla

cənnət yarpaqları rəngində - yaşıl köynəklə...

Sevilib və itirilib.

Nələrsə yaşanılıb - kimsə ağlını,

                        şüurunu, ruhunu itirib onun üçün.

İndi

Uzaqlardan gələn qüssə - gedişlərdən gələn səsdir.

Dəftərlərin qoxusu

çevrilən səhifələrin

qələmlərin duruşu barmaqsız qalan əllərin qüssəsidir -

mən bilirəm ki, yaşamışam, mən bilirəm ki, sevmişəm...

Amma itirəcəyimə inanmırdım -

qırıldı, üzüm salxımları...

Gedəcəyinə inanmırdım, heç kimin.

Yemiş sarılığında xoşbəxt olduğum anların

axan boz yağış sularına qarışacağına inanmırdım...

Amma indi maşınlar şütüyür.

Amma indi səslərin içində,

soyuqların itiliyində

sevdiyim qadın

ölmüş anların qüssəsini bəxş edir, mənə.

Puçluğun quyusunda xoşbəxt mənzərələr görürəm

Ölmüş ailə üzvünü lentyazıda

                        izləmək kimi - aylar, dumduru sular,

sönməyən günəş görürəm...

Amma bitib.

Amma maşınlar şütüyür,

Amma günəş sönür,

İnana bilmədiyim hər şey artıq başıma gəlib..."
                                                                                               Əlibala Əhmədov


1.

Xatirələr sənət olmaya bilər, xatırlamağı bacarmaq isə sənətdir.

2. 

Xatırlamağı bacarmaq, ifadənin səmimiyili yox, səmimiliyin ifadəsidir.

3. 
 
Bütün xatirələr rəngsizdir, onlar yalnız doğru xatırlandıqda rənglənir.

4.

Hər xatirə yuxuya çevrilmir, lakin hər yuxu hansısa xatirədir.

5.

Xatirələri yuxulardan fərqləndirən zaman anlayışının xatırlanması, yuxulara bənzədən isə unudulmasıdır.

6.

Xatirələrin baş verdiyi məkan unudulmur, sadəcə xatırlanılmaq istəmir.

7.

Xatirələr unudulduqda orjinalığa, xatırlandıqda monotonluğunu keçir.

8.

Xatirələr xatırlanan hissədə başlanğıca, unudulan hissədə sonluğa dönüşür.

9.

Xatirələr xatırladığınız qədərdir.0.

Siz irəli gedirsiz, lakin geriyə baxaraq...


"İnana bilmədiyim hər şey artıq başıma gəlib...

Amma günəş sönür,

Amma maşınlar şütüyür,

Amma bitib.

sönməyən günəş görürəm...

               izləmək kimi - aylar, dumduru sular

Ölmüş ailə üzvünü lentyazıda,

Puçluğun quyusunda xoşbəxt mənzərələr görürəm,

ölmüş anların qüssəsini bəxş edir, mənə
sevdiyim qadın

soyuqların itiliyində

Amma indi səslərin içində,

Amma indi səslərin içində

Amma indi maşınlar şütüyür

axan boz yağış sularına qarışacağına inanmırdım...

Yemiş sarılığında xoşbəxt olduğum anların

Gedəcəyinə inanmırdım, heç kimin.

qırıldı, üzüm salxımları...

Amma itirəcəyimə inanmırdım -

mən bilirəm ki, yaşamışam, mən bilirəm ki, sevmişəm...

qələmlərin duruşu barmaqsız qalan əllərin qüssəsidir -

çevrilən səhifələrin

dəftərlərin qoxusu

Uzaqlardan gələn qüssə - gedişlərdən gələn səsdir

İndi
                          şüurunu, ruhunu itirib onun üçün.

Nələrsə yaşanılıb - kimsə ağlını,

Sevilib və itirilib.

cənnət yarpaqları rəngində - yaşıl köynəklə...

salxım saçlarla

Və bir qadın

qızıl kimi parlaq bir eşq

Yemiş sarılığında

Onlar qıvrılan, tütün rəngiylə yoğrulan ağrılar idi...

Nələrinsə yaşanılıb, əbədiyyən bitməsi deməkdir.

Soyuq havalarda ağzımızdan qaçan buxarlar...

Onların gedişindən gələn səs...

Bir də gecənin içində maşınların şütüməsi...

Onların axdığı yerlər,

Boz rəngli yağış sularının axması..."


9.

Xatırladığınız hər şey xatirədir.

8.

Xatirələr unudulan hissədə sonluğa, xatırlanan hissədə başlanğıca dönüşür.

7.

Xatirələr xatırlandıqda monotonluğa, unuduluqda orijinallığa keçir.

6.

Xatirələrin baş verdiyi məkan unudulmasa da, xatırlanılmaq istəmir.

5.

Xatirələri yuxulara bənzədən zaman anlayışının unudulması, fərqləndirən isə xatırlanmasıdır.

4.

Hər yuxu hansısa xatirədir, lakin hər xatirə yuxuya çevrilmir.

3.

Xatirələr doğru xatırlanmadıqda rənglənmir.

2.

Səmimiliyin ifadəsi xatırlamağı bacarmaq, ifadənin səmimiliyi bacarmamaqdır.

1.

Xatırlamağı bacarmaq sənətdir, xatirələr sənət olmaya da bilər