"Birinci anamı öldürdüm, sonra atamı..." - Rauf Radan yeni şeirlər

Persepsiya


güzgü üzərində

fırçayla çəkilmiş

avtoportret.

 

Biheviorizm


atamın ölümünə

üzülməsin deyə,

birinci anamı öldürdüm,

sonra atamı.


istəmirdim intiharıma

üzülsünlər.

 

Transandans


gecə

işığını söndürmək üçün

girmişdim otağa.

yandırdım otağın işığını,

söndürəcəyim yeri 

tapım deyə.

 

Konfrantasiya


pəncərəni bağlayıb

qapını açıb evdən çıxdım.


pəncərəni yoxlamaq,

qapını bağlamaq üçün

geri qayıtdım.


Refleksiya


Yandırdım kibrit qutusunu

son kibrit sönər deyə.