Əhəd Əlizadə- Söz dustağı

Əhəd Əlizadə- Söz dustağı

Adəm nəfsin asdı alma ağacından Necəki azadlıq aşiqləri sallanar Vicdan qoxan dar ağacından Yaxınların gedişləri o qədər olur ani Zaman dövrü,cism dəyişər insani Kimsəlilər kimsəsiz dəyişər dünyani Aşiqlər gerçək sanar xülyani Kədərlə sevgi birləşdirib yaradar sevgi divani İnsanlar həvəssiz tərk edərkən dünyani.. Yaranar hər misrada yaralar cismimdə Ruhum köhnə,yenilənən cismimdə Ruhum dustaqlıq edər fani cismimdə Dəyişən üst geyimlər,təzələnər cismimdə Əzrayil gəlsə əgər şerlərimi tərk edər cismimdə