Redyard Kiplinq. Əgər (şeir)

Redyard Kiplinq. Əgər (şeir)

Ətrafda ağlını itirsə hər kəs

Təkcə sən qorusan soyuqqanlığı,

Əgər üz çevirsə ən yaxın dostun

Qalmasa bir arxan özündən ayrı,

Təlaşsız, təmkinlə susaraq həm də

Yalana yalanla cavab vermədən

Özünü qəzəbə hədəf etmədən

Və həm də təkəbbür satmadan əsla,

 

Əgər əlindəysə nəfsin cilovu

Əksinə o sənə hakim deyilsə

Möhkəm ol yenilsən, yensən də əgər

Bil ki bir maskadır bunlar üzündə

Və əgər özünü hazır bilirsən

Sözdən söz çıxaran oyunbazların

əlindən qurtulub yenə də təkrar

O əski gücünü qaytara bilsən

 

Və əgər səninçün adi bir şeysə

Uduzub hər şeyi yenidən udmaq,

Hər şeyi buraxıb masa üstünə

Təkrar uduzaraq buna yanmamaq,

Və elə bir halətə düşəsən ki sən

Bir addım atmağa bir can verəsən

İlləri arxada qoyandan sonra

Quruca bir iradən səni saxlaya.

 

Dövlət qulluğuna dursan da əgər

Sadə camaatla keçinə bilsən

Hər kəsin fikrinə hörmət göstərib

Hakimin yanında boyun əyməsən,

Böyük hədəflərə qoşaraq həm də

Hər anı şərəflə yaşaya bilsən

O zaman bu dünya sənindir, oğlum!

Və ən önəmlisi, insansan, - İnsan!

 

Tərcümə: Rasim Qaraca